Organising

Ram Agarwal

99172 48334

Executives

Purushottam Goel

86289 08055

Web Dev Team

Dipanshu

9041118938

Naman Tayal

9033263810

Planning Team

Ujjwal Soni

9685773989

Kairav Bansal

9988154700

Vishesh Mongia

7015059548

Aakash Maurya

9792171315

Nisha

9694644470

Publicity Team

Animesh Chaudhary

9571569340

Prakhar Uniyal

8318631214

Raman Soni

9461406697

Shah saud ali

9169049219

Sponsorship Team

Aditya Mishra

7011564788

Vaibhav Mongia

9992540895

Khyati Agarwal

9910177526

Nitin Mittal

878463744

Vaibhav Sharma

8221005307

Finance Team

Akash Garva

9079895476

Manav Mehta

8580428844

Hospitality Team

Rajan Garhwal

9799229984

Balkar Singh

9814885550

Karan Doshi

9834685906

Vishal Verma

8077017831

Tarique Asad

8969657108

Media Head

Kunal Sengar

6265321081

Designing Team

Yash Chaudhary

9116049105

Saurabh Singh

8273253850

Closing Team

Abhishek Sehara

6377290933

Garima Chahar

9588727202

Mrinal Tyagi

8171094556

Ekansh Sharma

9816782320

Aman Maheshwari

9462617140